ODESLÁNÍ

Zpracování osobních údajů - GDPR

Osobní informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který nabývá platnosti od 25.5.2018.

Ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsme povinni po dobu 10 let zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení a adresu, případně IČ a DIČ.

Z důvodu možnosti kontaktování klienta zpracováváme na základě souhlasu tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, základní zdravotní anamnézu, fotodokumentaci, emaily, telefony. Klient se může rozhodnout jaké informace nám poskytne, nemusí poskytnout všechny.

V případě poskytnutí souhlasu klientem tyto údaje, používáme k zaslání předem domluvených informací( datum a čas návštěvy),vedení dekursu klienta (historii ošetření) a dokumentaci progresu a výsledků našich terapií.

Tyto údaje budou zpracovány po dobu 10 let  od poslední návštěvy klienta, přičemž má klient právo kdykoliv vzít souhlas zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu.

Tyto údaje nebudou použity pro marketingové účely.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má klient právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si tyto informace a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Bohemia Health Institut

Adresa:
Budějovická 121, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 001 919
E-mail:
info@bhinstitut.cz
WWW:
http://www.bhinstitut.cz
© SESSION 2020 Seo servis