ODESLÁNÍ

VEER

 

Veer UTC je nejefektivnější řešení pro odstranění tenkých žilek.

 

Veer UTC ( Vein Eraser ) představuje nástroj na odstranění nežádoucích drobných žilek na obličeji, nohou a dalších partiích těla s bezprostředním a trvalým výsledkem bez vedlejších nepříznivých komplikací. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko - Veer UTC je nejen nejefektivnějším, ale též nejekonomičtějším nástrojem na odstranění drobných žilek.

 

Jak probíhá zákrok?

Vysokofrekvenční ohmická unipolární termokoagulace Veer UTC je unikátní technologie, která používá izolované jednorázové sterilní mikrojehličky tenké pouhou desetinu milimetru k selektivní aplikaci energie do okolí nežádoucí žilky. Tím dojde k zastavení mikroprůtoku krve v této žilce a k jejímu významnému omezení nebo eliminaci zatavením. Díky izolovaným bokům mikrojehličky neuniká energie nežádoucím způsobem do okolní tkáně. Efektivně je možné se zbavit drobných žilek, které nejsou jinak odstranitelné ( např. mikro-skleroterapií ) pro svoji tenkost. Typickým příkladem jsou žilky na nosních křídlech nebo v okolí kotníků. To vše bez rizika poškození epidermis nebo okolní tkáně.

Jedna aplikace trvá zhruba 10-15 minut, během kterých je možné ošetřit s viditelným efektem délku drobných žilek až 50cm "vytečkováním" technologií Veer UTC přibližně po každém 1,5 mm. Klient se může prakticky bezprostředně vrátit ke svým běžným každodenním aktivitám. Po zákroku jsou viditelné puchýřky, které se změní během pár dní ve stroupky. Ty se následně odloučí, a poté jsou v místech ošetření viditelné jizvičky, které za nějaký čas nejsou skoro viditelné. Hojení je individuální, záleží na každém klientovi. 

 

Bez nežádoucích vedlejších efektů ( depigmentace, alergická reakce, popálení, nekróza ap. ).

FOTOGALERIE

Bohemia Health Institut

Adresa:
Budějovická 121, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 001 919
E-mail:
info@bhinstitut.cz
WWW:
http://www.bhinstitut.cz
© SESSION 2020 Seo servis