ODESLÁNÍ

Facelift


FaceliftPřes velký rozvoj kosmetologie ,která se snaží zpomalovat stárnutí lidí, patří operace obličeje stále k nejčastějším estetickým operacím. Facelift může být prováděn u žen i mužů. U mužů s krátkými nebo prořídlými vlasy však není tak dobrá možnost zamaskování jizev a navíc dochází vytažením kůže k posunu růstu vousů těsně před a za ušní boletec. Facelift je indikován u pacientů s výrazněji povolenou kůží obličeje sníženou kožní elasticitou, nejčastěji ve věku 50-60 let. Při správné indikaci je efekt dlouhodobý. Operaci obličeje je možno opakovat, doporučený je ale dodržovat odstup alespoň 10 let od předchozí operace. Lepší a dlouhodobější efekt je vždy u obličeje štíhlého s jemnou kůží. Nosolícní vrásky vedoucí od nosních křídel k ústním koutkům tvoří přirozenou hranici mezi svalovými skupinami, můžeme je proto operací vyhladit, ale ne odstranit. Jemné kolmé vrásky na horním a dolnm rtu však operací obličeje ovlivnit a odstranit nelze. Operaci provádíme v mstním znecitlivění. Řez je veden z vlasové části spánku před boltcem , kolem lalůčku ušního dále v rýze za boltcem zpět do vlasové hranice. Kůži uvolňujeme dle potřeby ,někdy až k nosolícní rýze. Poté je třeba provést SMAS lifting-posun a zpevnění vazivově svalové podkožní struktury. Po sešití vkládáme do nejnižšího bodu řezu gumové dreny.

Po operační převaz se provádí na druhý den po operaci, dále po domluvě s lékařem. Dva týdny se nosí speciální komplexní bandáž, kterou lze zakoupit na klinice, poté další dvy týdny s pauzami. 

Bohemia Health Institut

Adresa:
Budějovická 121, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 001 919
E-mail:
info@bhinstitut.cz
WWW:
http://www.bhinstitut.cz
© SESSION 2020 Seo servis